Pani Marta Janczura przez kolejne pięć lat będzie pełnić funkcję Dyrektora Zespołu Szkół w Woli Baranowskiej.

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Woli Baranowskiej wybrano kandydata, który będzie sprawował te funkcję przez kolejne 5 lat.

Kandydatem powołanym na stanowisko została Pani Marta Janczura, która obecnie zajmuje to stanowisko.

Tym samym, w dniu 12 kwietnia 2022r. w obecności dyrektorów szkół z terenu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski, Burmistrz MG Baranów Sandomierski Marek Mazur wręczył akt powierzenia stanowiska dyrektora na okres kolejnej kadencji, tj. do 31 sierpnia 2027r.

Serdecznie gratulujemy i jednocześnie składamy najlepsze życzenia w kolejnych etapach rozwoju zawodowego!.

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
13.04.2022
Data publikacji
13.04.2022
Data modyfikacji
13.04.2022