Samoobrona dla seniorów? Dlaczego nie, a nawet – jak najbardziej tak!

Seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Baranowie Sandomierskim w ramach Rządowego Programu na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 Edycja 2021 pt.  Aktywny Senior To Zdrowy Senior, spotykali się podczas zajęć z samoobrony z panem Dawidem Kiper, który jest zawodnikiem Tarnobrzeskiego Klubu Kyokushin Karate .

Życie potrafi zaskoczyć każdego w każdej sytuacji: na ulicy, w sklepie, w tramwaju, idąc parkiem.  Zajęcia z samoobrony miały na celu zaktywizowanie  ruchowo seniorów i nauczyć ich podstawowych technik radzenia sobie w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia. W trakcie zajęć seniorzy zapoznali się z zasadami zachowania się w sytuacjach doświadczenia przemocy,  dowiedzieli się jakie zachowania mogą prowokować atak oraz jak uciekać i skutecznie prosić o pomoc. Poznali metody samoobrony i sposoby radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia. W jaki sposób można zniechęcić potencjalnego przestępcy, tak by nie przeszedł do dalszych działań. Ponadto dowiedzieli się w  jaki sposób można używać rzeczy noszonych przy sobie, takich jak klucze czy torebki, w celu obrony przed napastnikiem.

Zajęcia z samoobrony, pokazały iż przede wszystkim liczy się nieokazywanie strachu i zachowanie zimnej krwi.

T. Żyguła

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
17.11.2021
Data publikacji
17.11.2021
Data modyfikacji
16.11.2021