Uniwersytet Trzeciego Wieku w Baranowie Sandomierskim od czerwca 2021 r. będzie realizował projekt pt. „Aktywny Senior To Zdrowy Senior”.

Zadanie to jest współfinansowane w ramach programu wieloletniegona rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 Edycja 2021. Głównym celem Programu jest zwiększenie uczestnictwa osób starszych  we wszystkich dziedzinach życia społecznego. Nasz projekt w ramach Priorytetu I Aktywność społeczna będzie realizowany na terenie Gminy Baranów Sandomierski. Zakłada on aktywizację osób starszych (60+),  pogłębienie wiedzy na temat zmian biologicznych, zdrowotnych, społecznych, zachodzących wraz z wiekiem człowieka. Zaplanowane działania mają przyczynić się do wzrostu zaangażowania osób starszych w kontakty społeczne poprzez zagospodarowanie ich czasu wolnego, podnoszenia kompetencji cyfrowych seniorów i kształtowania postaw sprzyjających wykorzystywaniu nowych technologii w życiu codziennym, budowania pozytywnego wizerunku starości i starzenia się , rozwijania kompetencji społecznych (wiedzy, umiejętności, postaw) wobec starości. Dzięki projektowi seniorzy poczują się potrzebni, wartościowi, otworzą się na nowe znajomości, zdobywanie nowych umiejętności, aktywniej uczestniczyć będą w życiu swojej społeczności.
W ramach projektu przewiduje się przeprowadzenie cyklicznych zajęć, warsztatów i spotkań.

 

Podmiot publikujący
Gmina Baranów Sandomierski
Osoba publikująca
Magdalena Pluta
Osoba aktualizująca
Magdalena Pluta
Data wytworzenia
17.06.2021
Data publikacji
17.06.2021
Data modyfikacji
17.06.2021